Welcome, Guest. Login

ผงวุ้นสำหรับทำขนม

22 June, 2014 at 10:13 am in Business

No Image Available

Contact Details

Phone Number : 02-862-4894, 02-862-4895, 02-862-4837, 02-862-4938

Location : 54/1 ซอยเจริญนคร 39 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

Website : http://www.xn--72c0bh9b3ewe.com

Send Inquiry

ผงวุ้นผงทำวุ้นราคา ผงวุ้น ตรานางเงือก   วุ้นผง ผงวุ้นสำหรับทำขนม ผงวุ้นในอุตสาหกรรมอาหาร จำหน่ายขายส่งราคาโรงงาน ผงวุ้นในอุตสาหกรรมอาหาร จำหน่ายขายส่งราคาโรงงาน สินค้าที่มีคุณภาพ ไม่มีวัตุถุเคมีเจือปน ได้การรับรองคุณภาพและมาตราฐาน จากจุฬาราชมนตรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาสินเอ็นเตอรไพรส์ เป็นบริษัทผู้ผลิต และผู้จำหน่าย ขายส่ง ผงวุ้น วุ้นผง "ตรานางเงือก" ทั้งในประเทศไทย และภาคพื้นเอเชีย บรรจุลงซองด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

ผงวุ้น วุ้นผง ตรานางเงือก ผงวุ้นสำหรับทำขนม ผู้ผลิต จำหน่าย ขายส่ง สินค้าที่มีคุณภาพ ไม่มีวัตุถุเคมีเจือปน ได้การรับรอง คุณภาพและมาตราฐาน จาก จุฬาราชมนตรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาสินเอ็นเตอรไพรส์ เป็นบริษัทผู้ผลิต และผู้จำหน่าย ผงวุ้น “ตรานางเงือก” ทั้งในประเทศ ไทย และภาคพื้น เอเซีย เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2515 เป็นระยะเวลายาวนาน กว่า 30 ปี ได้รับความชื่อถือจากผู้บริโภค ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ไม่มีวัตุถุเคมีเจือปน ได้รับรอง คุณภาพและมาตราฐาน จาก จุฬาราชมนตรี เรามีเครื่องจักรบรรจุ ที่ทันสมัย

สอบถามราคาและรายละเอียด ผงทำวุ้นราคา เพิ่มเติมได้ที่

คุณ เจริญ สุติเชวงกุล 02-862-4894, 02-862-4895

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาสินเอ็นเตอร์ไพรส์

54/1 ซอยเจริญนคร 39 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

Tel: 02-862-4894, 02-862-4895, 02-862-4837, 02-862-4938

Fax: 02-862-4936

E-mail: patanasin@nvthai.com

http://www.xn--72c0bh9b3ewe.com

Tags : ผงวุ้น Email This Post Print This Post

Leave a Reply